ZigaForm version 5.5.1

LES NOSTRES SOLUCIONS DE TELEFONIA RESIDENCIAL

LES TELECOMUNICACIONS SÓN EL NOSTRE NEGOCI

Meditel ofereix serveis de telefonia VoIP per clients que desitgin adquirir tecnologia eficient i econòmica. Els avantatges d’aquesta tecnologia són nombrosos, i a Meditel tenim l'experiència de varis anys per poder-vos oferir un servei amb la màxima qualitat. Demanin's una auditoria gratuïta per analitzar la seva situació i definir les quines son les seves necessitats . L'informació no costa res i li permetrà escollir la solució més adequada a les seves necessitats.
LES TELECOMUNICACIONS SÓN EL NOSTRE NEGOCI


 • Comunicacions econòmiques
 • 11.90 € al mes a tota Europa
 • Telefonia que no depèn des d’on truqueu
 • Disponible a tot el món , sempre connectat
 • Telèfonia IP senzilla i amb identificador de trucades
 • SERVEIS I FUNCIONALITAT


 • Portabilitat de número.
 • Cost sense sorpreses.
 • Operador telefònic certificat
 • Reenviament de trucades
 • Sense instal·lació: connecteu el telèfon que ja està a punt .
 • Trucada en espera
 • Bústia de veu
 • Il·limitat
 • Mobilitat total
 • Àmplia gamma de telèfons i accessoris
 • SERVEIS I FUNCIONALITAT
 • Línia telefònica IP
 • Tarifa plana a fixos nacionals
 • Alta i configuracio gratuïta
 • Manteniment inclòs fins al punt de terminació de xarxa
 • Amb Permanència