ZigaForm version 5.9.1

MEDITEL ENERGIA

Què és l'autoconsum amb panells solars?

Meditel ofereix serveis de L'autoconsum fotovoltaic amb panells solars és la producció pròpia d'energia amb energia fotovoltaica per a consumir-la en la ubicació on és generada. Demanin's una auditoria gratuïta per analitzar la seva situació i definir les quines son les seves necessitats . L'informació no costa res i li permetrà escollir la solució més adequada a les seves necessitats.
Instal·lació i Manteniment


 • Energia renovable - plaques solars
 • Màxim estalvi energètic
 • Energia solar fiable
 • Plaques solars connectades
 • Instal·lació i muntatge
 • COM FUNCIONA


 • PANELLS FOTOVOLTAICS Capten l'energia del sol i la transformen en electricitat de corrent continu..
 • INVERSORTransforma el corrent continu en altern (el que es fa servir en habitatges).
 • COMPTADOR Comptabilitza l'electricitat que es consumeix de la xarxa i la que s'injecta quan no es consumeix tota l'energia solar generada pels plafons.
 • SISTEMA DE MONITORITZACIÓEnvia la informació de generació i consum denergia a una aplicació web de fàcil maneig.
 • SERVEIS I FUNCIONALITAT
 • Instal·lacions solars aïllades
 • Instal·lacions de connexió a xarxa amb compensació
 • Instal·lacions de connexió a xarxa amb bateries
 • Manteniment inclòs fins al punt de terminació de xarxa
 • Anàlisi de consum